Janne Kerdo

Haridus
Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja dokumendihalduse magistriõppe.
Kutsetunnistus "Dokumendihaldur V"
 
Töökogemus
Oman lektoritöö kogemust erinevatel asjaajamis- ja bürootöö kursustel 1999. aastast, sh  erinevates õppeasutustes.
 
Projektid
Osalenud sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete väljatöötamisel ja juhtinud riiklikku sekretäri ja bürootöötaja õppekava väljatöötamise töörühma, samuti osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides - kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite "Sekretär, tase 5", "Juhiabi, tase 6" ja "Bürootöötaja, tase 4" väljatöötamisel.

Liikmelisus
Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige, Dokumendihaldurite Ühingu ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liige